Skip links

Śląska Akademia Aktywnego Seniora Senioralne

Śląska Akademia Aktywnego Seniora to inicjatywa, która miała zaktywizować grupę seniorów powyżej 60 roku życia. Głównym celem zadania jest upowszechnianie aktywności sportowej wśród seniorów oraz umożliwienie regularnego jej rozwijania w warunkach domowych.

Projekt był skierowany do seniorów 60 + zamieszkujących województwo śląskie.

W ramach projektu zorganizowaliśmy zajęcia sportowe dla seniorów, który miał przede wszystkim poprawić kondycje oraz samopoczucie. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów posiadających doświadczenie w pracy z  osobami starszymi. Poziom zajęć był dostosowany do możliwości uczestników. Zajęcia odbywały się na terenie klubów seniora. Dla każdej z grup przeprowadziliśmy 6 warsztatów o różnej tematyce. Rodzaj i intensywność ćwiczeń była dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor przyswajał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia.

Termin realizacji

01.01.2022 - 31.12.2022

Wartość projektu

212 000

Liczba odbiorców

480

Strona projektu

-

Opis rezultatów

W ramach inicjatywy udało nam się podnieść kompetencje sportowe u osób po wyżej 60 roku życia, zwiększyliśmy aktywność fizyczną osób starszych. Wzrósł poziom wiedzy uczestników na temat prowadzenia zdrowego stylu życia, a także upowszechniliśmy aktywności fizyczną w środowisku wiejskim.

480
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
600
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zmiana społeczna osiągnięta poprzez realizację zadania:  wzrost poziomu aktywności fizycznej seniorów z województwa śląskiego. Podniesiemy wiedzę na temat ćwiczeń danej grupy mięśniowej osób powyżej 60 roku życia oraz podnieśliśmy kompetencje sportowe. Aktywność fizyczna jest ważna zarówno u osób młodych, jak i starszych, dlatego zależy nam na wzroście motywacji seniorów do regularnej aktywności fizycznej. Podniesienie świadomości dotyczącej związku między aktywnym trybem życia, a zachowaniem dobrego zdrowia i sprawności fizycznej. Zależy nam na zmniejszeniu ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym nadwadze, otyłości wśród seniorów.

 Zadanie dofinansowane ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij