Skip links

Silesian Multicultural Center Poradnicze

Celem projektu była poprawa sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy poprzez wzrost ich samodzielności ekonomicznej i społecznej. Inicjatywa Silesian Multicultural Centre pomagała studentom oraz pracownikom uniwersyteckim w rozwiązywaniu napotkanych problemów.

Inicjatywa była kierowana do studentów z zagranicy oraz pracowników uniwersyteckich. Dzięki naszym działaniom pomogliśmy przybyłym cudzoziemcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wsparliśmy również pracowników uniwersyteckich w pracy z studentami z zagranicy. Zarówno jedna, jak i dla druga grupa znalazła się w nowej rzeczywistości i  potrzebowała pomocy, by łatwo móc się w niej odnaleźć.

Dzięki udzielonemu przez nas wsparciu prawników, doradców, psychologów i tłumaczy poprawiła sytuacja cudzoziemców w województwie śląskim. Prowadząc przy tym do łatwiejszego rozwiązywania napotykanych przez nich problemów administracyjnych i prawnych w szczególnie w zakresie legalizacji pobytu. Migranci nabyli umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami z zakresu prawa pracy, unikania pułapki nielegalnego zatrudnienia lub wykorzystywania nieznajomych praw przez polskich pracodawców. Nastąpił wzrost samodzielności ekonomicznej i społecznej cudzoziemców w życiu codziennym. Poszerzyliśmy wiedzę cudzoziemców pracujących lub tych którzy zamierzali podjąć pracę w województwie śląskim z zakresu prawa pracy, dostępu do rynku pracy, przepisów regionalnego prowadzenia działalności gospodarczej oraz kursów adaptacyjnych, czego efektem będzie poprawa sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy zostali zaznajomieni z narzędziami umożliwiającymi skuteczne poszukiwanie pracy. Cudzoziemcy nabyli umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności i społ. w roli „self-adwokatów” w obronie praw i interesów os. narażonych na wykluczenie.

Termin realizacji

06.11.2020-31.10.2022

Liczba odbiorców

500

Strona projektu

centrumcudzoziemcow.com

Opis rezultatów

W ramach inicjatywy udzieliliśmy wsparcia prawników, doradców i psychologów, tłumaczy poprawiła sytuacja cudzoziemców w województwie śląskim prowadząc do łatwiejszego rozwiązywania napotykanych przez nich problemów administracyjnych i praw w szczególnie w zakresie legalizacji pobytu. Stworzyliśmy stronę internetową, za pomocą której osoby potrzebujące pomocy mogły się z nami skontaktować.

500
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
240
ODBIORCÓW POŚREDNICH
80
PRACOWNIKÓW
40
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W związku z rosnącą liczbą zagranicznych studentów i uczniów w śląskich uczelniach, postanowiliśmy stworzyć inicjatywę, która będzie pomagała młodzieży, jak również reprezentantom uniwersytetów. Cudzoziemcom brakowało wiedzy i wsparcia praktycznego w podejmowaniu codziennych działań, dlatego podjęte przez nas działania miały na celu wspomóc przybyłe do Polski osoby.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij