Skip links

Rynek Pracy Otwarty dla Młodzieży Edukacyjne

Celem projektu było sformułowanie stanowiska polskiej młodzieży na temat tego, w jaki sposób należy kształtować priorytety polityki rynku pracy. Naszym celem było, by działania projektu wpłynęły na kształtowanie krajowej polityki rynku pracy, chcieliśmy też aby efekty naszej pracy maksymalnie rozpowszechniły się, nie tylko wśród decydentów ale także beneficjentów polityki. Chcieliśmy rozszerzyć zgromadzoną w projekcie wiedzę oraz wzmocnić oddziaływanie rezultatów.

Uczestnikami były osoby uczące się (szkoła wyższa) oraz osoby, które przedwcześnie zakończyły naukę i nie pracują, tak aby problem bezrobocia młodzieży ująć jak najbardziej kompleksowo, uwzględniając zdanie osób z różnymi doświadczeniami i potrzebami.  Uczestnikami była młodzież między 23 r. ż. a 25 r. ż. oraz młodzież pomiędzy 26 r. ż. a 27 r.ż. Dodatkowo wszystkich uczestników stanowiły kobiety, gdyż problem bezrobocia dotyka ich w stopniu większym.

Uczestnikom z niepełnosprawnościami zostało zapewnione wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych, zarówno w okresie przygotowawczym, jak i w trakcie projektu. Osoby z trudnościami ekonomicznymi zostało zapewnione pokrycie wszystkich kosztów związanych uczestnictwem w projekcie w celu niewykluczania tych osób. Uczestnikom z problemami edukacyjnymi zostało zapewnione wsparcie mentora w trakcie działań projektowych. Była to osoba, która we wszystkich działaniach edukacyjnych i kreatywnych wspierała uczestników w ramach tzw. zaaranżowanego mentoringu, towarzysząc, przygotowując i katalizując aktywność uczestnika. Wszystkie destynacje realizacji projektu zostały wybrane w taki sposób, aby nie wykluczać uczestników z niepełnosprawnościami.

Termin realizacji

01.05.2020–30.06.2021

Wartość projektu

12 200 EUR

Liczba odbiorców

90

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach projektu zorganizowaliśmy debaty open space i panele dyskusyjne, w których uczestniczyli ludzie ze świata nauki, gospodarki i polityki. Uczestnicy projektu wraz z liderami organizacji młodzieżowych i administracji publicznej rozmawiali na temat różnych form aktywizacji młodych ludzi, tj. programy społeczne i wolontariat, a także na temat negocjacji międzysektorowych dotyczących kreowania polityki rynku pracy. Na zakończenie zorganizowaliśmy 4 dniowe spotkanie finałowe “Forum Otwartego Rynku Pracy” w Katowicach. Podpisaliśmy kartę na rzecz walki z bezrobociem młodzieży w duchu strategii Europa 2020. Była to lista zaleceń, które zdaniem uczestników powinny pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych.

90
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
130
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pomysł na realizację projektu powstał w trakcie warsztatów w jednym z katowickich liceów, gdzie realizowaliśmy projekt podnoszenia kompetencji kluczowych młodych ludzi. Następnie trenerzy zatrudnieni w Spółdzielni we współpracy z młodzieżą uszczegółowili wskazane pomysły i umieścili we wniosku. „Rynek pracy otwarty dla młodzieży” to krajowe spotkanie młodzieży z decydentami, które miało na celu stworzenie przestrzeni dla wymiany informacji oraz dla dyskusji na temat spraw związanych z problemem bezrobocia młodych w Polsce i w Europie.

Projekt dofinansowany z programu Erasmus+.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij