Skip links

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach Międzynarodowe

Celem inicjatywy było stworzenie przestrzeni do działań o charakterze międzynarodowym, promowanie założeń polskiej polityki zagranicznej, realizowanie priorytetów polskiej polityki zagranicznej, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działań międzynarodowych, wspieranie inicjatyw o wymiarze międzynarodowym podejmowanych przez organizacje z województwa śląskiego. W ramach sieci RODM animujemy w regionie działania z zakresu współpracy międzynarodowej oraz prowadzimy działalność informacyjną i edukacyjną.

Działania inicjatywy były kierowane do mieszkańców województwa śląskiego: społeczności lokalnej, młodzieży szkolnej, studentów, nauczycieli, przedstawicieli środowisk akademickich, dziennikarzy, którzy związani są z mediami województwa śląskiego, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych.

W ramach inicjatywy przeprowadzone zostały debaty, konferencje, seminaria i wywiady. W skali roku odbyło się 10 wydarzeń tego typu. W dyskusjach brali udział naukowcy, eksperci, dyplomaci, politycy oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Nastąpiło również wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w regionie poprzez prowadzenie działań z udziałem przedstawicieli instytucji publicznych i pozarządowych. Dyskusje w RODM są rezultatem trwałym, bowiem były każdorazowo nagrywane i publikowane na portalu YouTube na kanale RODM Katowice. Zorganizowaliśmy działania informacyjno-edukacyjnych o charakterze warsztatowo-wykładowym – zrealizowanie, dwudziestu w skali roku, działań informacyjno-edukacyjnych o charakterze warsztatowo-wykładowym przez zespół RODM Katowice. Warsztaty prowadzone zostały z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Przygotowaliśmy 10 scenariuszy warsztatowych dostosowanych do wiedzy, umiejętności i języka odbiorców. Odbyły się one na terenie województwa śląskiego: w siedzibach organizacji pozarządowych, szkołach średnich, na uniwersytetach, a także w RODM Katowice.

Termin realizacji

01.01.2018–31.12.2020

Wartość projektu

318 834,00 zł

Liczba odbiorców

52 000

Strona projektu

rodm-katowice.pl

Co nam się udało

Stworzyliśmy biuro RODM z siedzibą w Katowicach, utworzyliśmy stronę internetową, która stanowi główne narzędzie gromadzenia informacji i materiałów edukacyjnych i promocyjnych ośrodka. W ramach inicjatywy powstały również profile na portalach internetowych takich jak: Facebook, Twitter i YouTube. Utworzyliśmy czasopismo ANOVO, publikowane w formie elektronicznej, dzięki któremu młodzi naukowcy i eksperci z województwa śląskiego mogli publikować swoje teksty we współpracy z naszym ośrodkiem. Zorganizowaliśmy już dwie edycje wydarzenia Akademii Liderów Dyplomacji, gdzie przekazaliśmy praktyczne umiejętności z zakresu polityki i dyplomacji.

52 000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
23 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
24
PRACOWNIKÓW
13
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej (RODM) w Katowicach jest zadaniem publicznym zleconym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem RODM było przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowym. W warunkach ograniczeń dotyczących działania w przestrzeni publicznej, będących rezultatem pandemii COVID-19, Ośrodki nie zwalniają tempa. Projekt sieci realizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij