Skip links

Quo Vadis Europae Międzynarodowe

Projekt młodzieżowy, którego głównym tematem była aktywność społeczna i obywatelska młodych ludzi oraz dialog usystematyzowany w naszym regionie.

Inicjatywa młodzieżowa skierowana do młodzieży i decydentów z województwa Śląskiego.

Jego głównym tematem była aktywność społeczna i obywatelska młodych ludzi oraz dialog usystematyzowany w naszym regionie. Na to zagadnienie spojrzeliśmy przez pryzmat refleksji nad przyszłością Europy, budowanie potencjału młodzieży i jej aktywizacji zarówno pod kątem uczestnictwa w życiu publicznym, jak podnoszenia kompetencji zawodowych.

Termin realizacji

30.06.2016–14.07.2016

Liczba odbiorców

50

Strona projektu

-

Co nam się udało

Integralną częścią działań projektowych były badania i konsultacje społeczne, które posłużyły nam jako punkt wyjścia do następnych projektów. Efektem naszych prac było również wideo “jak zostać liderem?’, opublikowane w serwisie YouTube oraz rekomendacje w zakresie polityki młodzieżowej, skierowane do decydentów. Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+.

50
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Kompetencje zawodowe to zestaw umiejętności twardych i miękkich, wiedzy, cech charakteru oraz innego rodzaju zdolności psychospołecznych, który umożliwia realizowanie zadań w danym zawodzie lub na konkretnym stanowisku.  Wielu młodych ludzi, nie posiada takich umiejętności w wyniku czego mają problem ze znalezieniem miejsca pracy dla siebie.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij