Skip links

Polak-Ukrainiec-Europejczyk Międzynarodowe

Projekt ”Polak, Ukrainiec, Europejczyk” zakładał zorganizowanie wymiany młodzieżowej poprzez przyjazd studentów z Ukrainy do Polski. Projekt zakładał wspólną pracę i wymianę doświadczeń uczestników na temat historii łączącej oba kraje, która ograniczana jest w ramach edukacji szkolnej wyłącznie do bitew, wojen i polaryzacji stosunków. Inicjatywa miał na celu znalezienie wspólnych, dobrosąsiedzkich relacji, łączących nasze kraje. Projekt miał za zadanie łączyć pasje artystyczna i historyczna na rzecz budowania  wzajemnych silnych relacji, opartych na bliskiej współpracy między Polską a Ukrainą, a także między Ukrainą a Unią Europejską, w ramach wspólnoty wszystkich państw.

Inicjatywa była kierowana do młodych ludzi, studentów. Którzy mieli przyjechać na wymianę młodzieżową do polski. Uczestnikami były osoby w wieku od 19. do 25.

Przeprowadziliśmy 20 szkoleń dla młodych ludzi z Polski i z Ukrainy na teamt wspólnej historii obydwu krajów. Osiągnięte rezultaty rozpowszechniliśmy w formie komiksu, przygotowanego w ramach projektu. Treść i temat komiksu przedstawiał historię relacji polsko-ukraińskich, a także prognozowań przez uczestników przyszłość. Stanowił odpowiedź młodzieży polskiej i ukraińskiej na toczone spory co do wzajemnych kontaktów obu państw w przeszłości.

Termin realizacji

12.09.2016-18.11.2016

Liczba odbiorców

20

Strona projektu

-

Co nam się udało

Podnieśliśmy wiedzę polskiej i ukraińskiej młodzieży na temat bliskiej przeszłości obu narodów, poprzez odkrywanie wspólnych, europejskich korzeni naszych krajów oraz ich popularyzację wśród młodzieży obydwu narodowości w możliwie najbardziej przystępny sposób, ze szczególnym naciskiem na przełamanie i przezwyciężenie obowiązujących, krzywdzących stereotypów z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Dzięki inicjatywie wzmocniliśmy dialog kulturowy między młodzieżą polską i ukraińską, lepiej poznali historię swoich krajów. Zaangażowana w projekt młodzież przełamała stereotypy dotyczące sposobów nauczania historii i zachęciła innych do zagłębiania się w kulturowe i historyczne korzenie naszych narodów.

20
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
40 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
25
PRACOWNIKÓW
11
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Młodzi ludzie zderzyli się z problemem, ze ich rówieśnicy nie znają wspólnej dla wszystkich krajów europejskich historii. W programie szkolnym, nacisk kładzie się prawie wyłącznie na sukcesy na polach bitewnych, podboje oraz wojny o terytoria, a wszystko to w atmosferze wrogości i antagonizmu między sąsiednimi narodami. Brak jest edukacji w zakresie wspólnych wartości, współpracy sąsiedzkiej i kooperacji, które są podstawą dla rozwoju wszystkich narodów. Młodzież postrzega sąsiednie kraje w tym Ukrainę jako nieprzyjaciela i przedmiot sporu w zakresie historycznych rozliczeń. Nowe pokolenie chce poznawać inne kultury, przyjaźnić się z rówieśnikami za wschodniej granicy w sposób wolny od historycznych zaszłości i fałszywych stereotypów a w zamian tego w oparciu o wspólne dobro, tradycją i najlepsze sąsiedzkie relacje.

Projekt był dofinansowany w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży w wysokości 32000 zł.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij