Skip links

NGO Coders Międzynarodowe

Celem naszego projektu było niwelowanie wykluczenia społecznego młodzieży dzięki popularyzowaniu nauki kodowania przez młodzież wykluczoną. Stworzenie międzynarodowej przestrzeni, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, rozwijanie kompetencji technologicznych, a także naukę i odkrywanie tego, co całkiem nowe, od zera a bezspornie potrzebne. Wiele organizacji pozarządowych pracuje z młodzieżą wykluczoną, jednak rzadko sięgają po edukację programowania, która przecież jest nie tylko twórczym i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, ale także, jak wskazują badania, pozwala zapewnić sobie “lepszą przyszłość”-znaleźć dobrze płatną pracę.

Uczestnikami naszego projektu była młodzież do 26. roku życia wykluczona z różnych krajów a dodatkowo były to osoby, które do tej pory nie miały doświadczeń z programowaniem. Jednocześnie były to osoby o różnym poziomie wykształcenia. W ramach projektu młodzi ludzie z Azerbejdżanu, Hiszpanii, Bułgarii i Ukrainy uczyli się od podstaw nauki kodowania.

Dzięki projektowi młodzież nauczyła się podstaw programowania i dowiedziała się jak poszerzać swoją wiedzą korzystając z dostępnych w Internecie darmowych źródeł. Nabrała pewności siebie, której wielu młodym ludziom brakuje. Uczestnicy projektu zdobyli doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole oraz nauczyli się myślenia problemowego. Nabyli umiejętności pracy w grupie i budowania relacji w zespole, rozwinęli aspekty kreatywnego myślenia. Młodzież rozwinęła znajomość języka angielskiego oraz nauczyła się podstaw kilku języków programowania. Zorganizowaliśmy również webinarium.

Termin realizacji

01.05.2017–31.12.2017

Liczba odbiorców

XXXX

Strona projektu

-

Co nam się udało

Uczestnicy projektu zwiększyli swoje kompetencje kluczowe takie jak: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne. Zdobyli umiejętność uczenia się, zyskali również kompetencje społeczne i obywatelskie.

10
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
10
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Wiele młodych ludzi zmaga się z wykluczeniem społecznym, co nakłada się na ich możliwość samorozwoju. Dlatego w ramach projektu „NGO Coders” daliśmy możliwość samorealizacji młodzieży wykluczonej z różnych krajów. Pokazaliśmy im czym jest programowanie, które pozwala w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę. Pokazaliśmy również, że do nauki programowania nie potrzeba specjalnych i kosztownych narzędzi, a wystarczy trochę dobrej woli i osobisty komputer. Wbrew stereotypomnaukę programowania można rozpocząć niezależnie od poziomu wykształcenia, znajomości języków, zamożności i płci a już szczególnie zamieszkiwania w małej miejscowości lub wsi. Umiejętność programowania jest również doskonałą sposobnością włączenia społecznego młodzieży niepełnosprawnej. Pomaga ona przełamać bariery komunikacyjne oraz stać się osobą bardziej pożądaną, tak w życiu społecznym, jak i przyszłym – zawodowym.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij