Skip links

NGO Coders Międzynarodowe

Celem naszego projektu było niwelowanie wykluczenia społecznego młodzieży dzięki popularyzowaniu nauki kodowania przez młodzież wykluczoną. Stworzenie międzynarodowej przestrzeni, która umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń, rozwijanie kompetencji technologicznych, a także naukę i odkrywanie tego, co całkiem nowe, od zera a bezspornie potrzebne. Wiele organizacji pozarządowych pracuje z młodzieżą wykluczoną, jednak rzadko sięgają po edukację programowania, która przecież jest nie tylko twórczym i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu, ale także, jak wskazują badania, pozwala zapewnić sobie “lepszą przyszłość”-znaleźć dobrze płatną pracę.

Uczestnikami naszego projektu była młodzież do 26. roku życia wykluczona z różnych krajów a dodatkowo były to osoby, które do tej pory nie miały doświadczeń z programowaniem. Jednocześnie były to osoby o różnym poziomie wykształcenia. W ramach projektu młodzi ludzie z Azerbejdżanu, Hiszpanii, Bułgarii i Ukrainy uczyli się od podstaw nauki kodowania.

Dzięki projektowi młodzież nauczyła się podstaw programowania i dowiedziała się jak poszerzać swoją wiedzą korzystając z dostępnych w Internecie darmowych źródeł. Nabrała pewności siebie, której wielu młodym ludziom brakuje. Uczestnicy projektu zdobyli doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole oraz nauczyli się myślenia problemowego. Nabyli umiejętności pracy w grupie i budowania relacji w zespole, rozwinęli aspekty kreatywnego myślenia. Młodzież rozwinęła znajomość języka angielskiego oraz nauczyła się podstaw kilku języków programowania. Zorganizowaliśmy również webinarium.

Termin realizacji

01.05.2017–31.12.2017

Wartość projektu

18 100 EUR

Liczba odbiorców

XXXX

Strona projektu

-

Co nam się udało

Uczestnicy projektu zwiększyli swoje kompetencje kluczowe takie jak: porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne. Zdobyli umiejętność uczenia się, zyskali również kompetencje społeczne i obywatelskie.

10
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
10
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Wiele młodych ludzi zmaga się z wykluczeniem społecznym, co nakłada się na ich możliwość samorozwoju. Dlatego w ramach projektu „NGO Coders” daliśmy możliwość samorealizacji młodzieży wykluczonej z różnych krajów. Pokazaliśmy im czym jest programowanie, które pozwala w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę. Pokazaliśmy również, że do nauki programowania nie potrzeba specjalnych i kosztownych narzędzi, a wystarczy trochę dobrej woli i osobisty komputer. Wbrew stereotypomnaukę programowania można rozpocząć niezależnie od poziomu wykształcenia, znajomości języków, zamożności i płci a już szczególnie zamieszkiwania w małej miejscowości lub wsi. Umiejętność programowania jest również doskonałą sposobnością włączenia społecznego młodzieży niepełnosprawnej. Pomaga ona przełamać bariery komunikacyjne oraz stać się osobą bardziej pożądaną, tak w życiu społecznym, jak i przyszłym – zawodowym.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij