Skip links

Jurajskie Banki Czasu Senioralne

Projekt zrodził się w głowach wolontariuszy Fundacji Instytut Rozwoju Rynku Pracy, jako odpowiedź na realne problemy lokalnej społeczności senioralnej. Niskie zaangażowanie społeczne, zanik więzi i relacji międzyludzkich, odwrócenie się człowieka od człowieka i wiele innych czynników przyczyniło się do tego, że Seniorzy nie byli aktywni społecznie. Widać to było wyraźnie na przykładzie małych społeczności. Postawiliśmy sobie za cel zmienić ten stan rzeczy. Patrząc na przykłady miejsc, także w Polsce, w których idea lokalnych banków czasu przyjęła się znakomicie, uznaliśmy to za naturalną drogę do odbudowania prostych relacji sąsiedzkich wśród seniorów.

Podstawą funkcjonowania banków czasu była podmiotowość jego członków. W projekcie Jurajskie Banki Czasu położono nacisk na rozwój wzajemnego wolontariatu Seniorów, stąd też na pierwszym planie znalazły się osoby w wieku 60+. To Seniorzy stanowili główny czynnik, wokół którego budował się bank czasu, działając na zasadzie zaspokajania własnych potrzeb i chęci wykorzystywania swoich talentów i umiejętności, powinni wychodzić z inicjatywą dzielenia się swoim czasem z innymi.

Dla osiągnięcia tego celu powołaliśmy trzy Jurajskie Banki Czasu w miastach powiatu zawierciańskiego: Poręba – Zawiercie – Ogrodzieniec. Projekt podsumował kongres pt. “Czas – wartość bez barier” podczas której seniorzy – animatorzy banków czasu podsumowali ilość usług wolontariackich oraz opowiedzieli o swoich wrażeniach związanych z animacją wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób w tym mieszkańcy, przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych z jury. W ramach projektu została wydana broszura o wolontariacie senioralnym na przykładzie działań w jurze oraz scenariusze animacji, w tym praca w grupach.

Termin realizacji

2016 rok

Liczba odbiorców

300

Strona projektu

-

Co nam się udało

Udało nam się nie tylko wskrzesić więzi łączące sąsiadów ale także stworzyć sprawnie funkcjonujące, samo organizujące się grupy Seniorów, które są w stanie działać po zakończeniu projektu, bez konieczności dalszej animacji ze strony koordynatorów projektu. Udało nam się przenieść tworzone relacje na inny poziom – wolontariatu, opartego na wymianie usług na podstawie czasu jako waluty. Dysponując ogromną wiedzą i doświadczeniem, chcemy podzielić się nią z innymi organizacjami pozarządowymi, które chcą zmienić sposób funkcjonowania lokalnych grup Seniorów. Wierzymy, że zgromadzone w tej publikacji treści przyczynią się do wzrostu zainteresowania ideą banków czasu, a wolontariat osób starszych stanie się regułą, a nie wyjątkiem.

300
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
15
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Banki czasu są z natury rzeczy grupami inkluzywnymi, promującymi wzajemny wolontariat oraz skłaniające członków społeczności lokalnej do włączenia się w jego działanie. Jest to o tyle istotne, że współczesnym przemianom cywilizacyjnym towarzyszy osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, szczególnie tych bazujących na bliskości terytorialnej. Banki czasu przyczyniają się do regenerowania relacji międzyludzkich, co jest szczególnie ważne w kontekście słabnących relacji pomiędzy Seniorami, którzy – czy też z powodu stagnacji starczej, większej podatności na samo izolację, bierności, czy też powszechnego braku zaufania do drugiej osoby – odchodzą od tradycyjnych metod podtrzymywania więzi społecznych.

asos

Dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020.

Inne Projekty

Skip to content
Zobacz
Przeciągnij