Skip links

Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów Senioralne

Celem projektu Jurajska Mapa Potrzeb Seniorów było wsparcie osób starszych w ich codziennym życiu poprzez: możliwość samorealizacji, uczestnictwa w życiu lokalnej polityki i posiadaniu realnego wpływu na działania władz gmin.

Projekt był kierowany do 100 osób powyżej 60 roku życia zamieszkujących wszystkie 10 gmin powiatu zawierciańskiego. Rozmowy z liderami grup senioralnych oraz seniorami pozwoliły nam zdiagnozować potrzeby seniorów w zakresie kształtowania lokalnej polityki senioralnej. Inicjatywa kierowana była do gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie, Żarnowiec.

W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty z partycypacji społecznej. Uczestnicy  zwiększyli swoją świadomość w zakresie korzyści płynących z angażowania się w tworzenie lokalnej polityki z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej. Przeprowadziliśmy warsztaty badawcze, nauczyliśmy seniorów pisać petycje oraz kontaktować się z lokalnymi władzami.

Termin realizacji

01.05.2021–31.12.2021

Wartość projektu

71 644,50 zł

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

Seniorzy biorący udział w warsztatach wpłynął pozytywnie na ich aktywność obywatelską, wzrósł ich poziom wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi partycypacji, możliwości uzyskiwania informacji publicznej od lokalnych samorządów i lepszej oddolnej kontroli działania władz. Zorganizowane warsztaty z pisania petycji nauczyły seniorów jak pisać petycje oraz jak komunikować się z lokalną władzą, dały im poczucie, iż mają wpływ na podejmowane decyzje w swojej gminie.

100
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
150
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Przedstawiciele grup senioralnych zwrócili uwagę na to, że gmina, planując różnego rodzaju remonty czy budowy rzadko bierze pod uwagę ich potrzeby i problemy wynikające m.in. z ich słabszej mobilności. Z uwagi na brak forum współpracy z samorządem w postaci Gminnych Rad Seniorów lub innych narzędzi partycypacji w tworzeniu prawa lokalnego – osoby starsze nie wiedzą jak komunikować się z władzami lokalnymi, które pozwolą im wpływać na rozwój polityki lokalnej z uwzględnieniem ich potrzeb. Seniorzy postrzegane były jako osoby bierne i nieangażujące się w lokalne sprawy publiczne. Taki wizerunek sprawia, że sami seniorzy uważają, iż z uwagi na swój wiek nie powinni już angażować się w sprawy publiczne.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij