Skip links

Jurajska Akademia Sportu  Edukacyjne

W ramach projektu „Jurajska Akademia Sportu” organizowanego przez Fundację New Europe Foundation finansowanego ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania „Sport dla wszystkich” zostaną zorganizowane nieodpłatne zajęcia sportowe, patriotyczne spacery nordic-walking oraz niedzielne, rodzinne imprezy sportowe – Jurajskie Niedziele Sportu dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego do: dzieci i młodzieży, seniorów, rodzin.

Zajęcia będą odbywały się na terenie boisk wiejskich w każdej gminie. Lokalizacja boisk została wybrana na podstawie porozumień z dyrektorami szkół i władzami gmin. W razie niesprzyjających warunków pogodowych każde zajęcia będą mogły zostać przeniesione na salę gimnastyczną w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie danej gminy. Wybrane szkoły zostały opisane w załączniku.

Termin realizacji

01.01.2022 - 31.12.2022

Wartość projektu

212 300

Liczba odbiorców

1310

Strona projektu

-

Opis rezultatów

Dzięki realizacji zadania wzrośnie aktywność sportowa w środowisku wiejskim, a także upowszechni się uprawianie sportu w rodzinie i różnych grupach społecznych, w tym seniorów.
Rodzaj i intensywność ćwiczeń jest dostosowany do kondycji fizycznej uczestników. Instruktor będzie wdrażał uczestników do każdego rodzaju ćwiczeń i przedstawiał zalety prowadzenia zdrowego stylu życia. Przekazywana będzie również informacja, jakiej partii ciała będzie dotyczyła dana aktywność. Przygotowane zestawy ćwiczeń będą możliwe do powtórzenia w warunkach domowych przez seniorów.

2000
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
600
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Zmiana społeczna osiągnięta poprzez realizację zadania: wzrost poziomu aktywności fizycznej mieszkańców powiatu zawierciańskiego w różnych grupach wiekowych i społecznych. Wzrost motywacji wszystkich środowisk powiatu zawierciańskiego do systematycznego uprawiania sportu, a także zwiększenie zainteresowania społecznego podejmowaniem aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna jest ważna, dlatego chcemy podnieść poziom aktywności fizycznej mieszkańców wsi, zapobieganie marginalizacji i patologiom społecznym.

 Zadanie dofinansowane ze środków ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij