Skip links

Jurajscy Zawodowcy Edukacyjne

Celem projektu była poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Inicjatywa miała na celu kształtowanie u uczniów umiejętności uniwersalnych i niezbędnych na rynku pracy. Wobec tego młodzież miała mieć ułatwione wejście na rynek pracy i otrzymać niezbędne do tego narzędzia i zdolności. W ramach inicjatywy odbyć się miały również staże uczniowskie.

Odbiorcami projektu byli głównie uczniowie szkół, którzy w niedługim czasie będą podejmować swoje pierwsze prace zarobkowe, a także ci, którzy chcą ponieść swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Ponadto na projekcie skorzystali również nauczyciele chcący podnieść swoje kompetencje i lepiej nauczać oraz przygotowywać młodzież do przyszłego zawodu.

W ramach realizacji projektu powstało doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzące do lepszego ukierunkowania rozwoju zawodowego zgodnie z zainteresowaniami i talentami uczniów szkół oraz potrzebami rynku pracy. Ponadto placówki edukacyjne kształcące uczniów zostały zaopatrzone w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia zawodowego w wybranych zawodach. Udostępniona również została możliwość zdobycia praktycznych umiejętności przez uczniów, wszystko to poprzez realizację dofinansowanych staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przysłużył się również do podniesienia kompetencji nauczycieli kształcących uczniów szkół zawodowych, powstała również strona internetowa.

Termin realizacji

01.10.2020–30.09.2022

Liczba odbiorców

145

Strona projektu

jurajscyzawodowcy.pl

Co nam się udało

Udało nam się zrealizować warsztaty grupowe mające na celu udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowaliśmy staże dla uczniów, co pozwoliło im nabyć cennego doświadczenia i zapoznać się otoczeniem zawodowym. Podczas indywidualnych spotkań pomogliśmy odkryć uczestnikom ich potencjał i obrać przyszłe ścieżki kariery, a także udało się doposażyć szkoły dla młodzieży w celu poprawy otrzymywanej w nich edukacji.

145
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
18
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W odpowiedzi na problemy młodych dorosłych w wejściu na rynek pracy powstał projekt “Jurajscy Zawodowcy”, który pomaga młodym zdobyć praktyczne umiejętności wymagane przez pracodawców. Wiele z umiejętności obecnie wymaganych na rynku pracy jest pomijana w procesie edukacji zawodowej, dynamicznie rozwijająca się technologia i zmieniające warunki pracy często wykraczają już poza standardową wiedzę objętą programem nauczania, wobec tego projekt zakłada szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów, ale i również narzędzie zwiększające kompetencje nauczycieli.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij