Skip links

Jurajscy Zawodowcy Edukacyjne

Celem projektu była poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Zawierciańskim, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Inicjatywa miała na celu kształtowanie u uczniów umiejętności uniwersalnych i niezbędnych na rynku pracy. Wobec tego młodzież miała mieć ułatwione wejście na rynek pracy i otrzymać niezbędne do tego narzędzia i zdolności. W ramach inicjatywy odbyć się miały również staże uczniowskie.

Odbiorcami projektu byli głównie uczniowie szkół, którzy w niedługim czasie będą podejmować swoje pierwsze prace zarobkowe, a także ci, którzy chcą ponieść swoje kompetencje i szanse na rynku pracy. Ponadto na projekcie skorzystali również nauczyciele chcący podnieść swoje kompetencje i lepiej nauczać oraz przygotowywać młodzież do przyszłego zawodu.

W ramach realizacji projektu powstało doradztwo edukacyjno-zawodowe prowadzące do lepszego ukierunkowania rozwoju zawodowego zgodnie z zainteresowaniami i talentami uczniów szkół oraz potrzebami rynku pracy. Ponadto placówki edukacyjne kształcące uczniów zostały zaopatrzone w sprzęt i infrastrukturę podnoszącą jakość kształcenia zawodowego w wybranych zawodach. Udostępniona również została możliwość zdobycia praktycznych umiejętności przez uczniów, wszystko to poprzez realizację dofinansowanych staży zawodowych we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Projekt przysłużył się również do podniesienia kompetencji nauczycieli kształcących uczniów szkół zawodowych, powstała również strona internetowa.

Termin realizacji

01.10.2020–30.09.2022

Wartość projektu

1 944 478,00 zł

Liczba odbiorców

145

Strona projektu

jurajscyzawodowcy.pl

Co nam się udało

Udało nam się zrealizować warsztaty grupowe mające na celu udoskonalenie wiedzy, umiejętności i postaw potrzebnych zarówno w pracy, jak i życiu codziennym. We współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowaliśmy staże dla uczniów, co pozwoliło im nabyć cennego doświadczenia i zapoznać się otoczeniem zawodowym. Podczas indywidualnych spotkań pomogliśmy odkryć uczestnikom ich potencjał i obrać przyszłe ścieżki kariery, a także udało się doposażyć szkoły dla młodzieży w celu poprawy otrzymywanej w nich edukacji.

145
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
18
PRACOWNIKÓW
8
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

W odpowiedzi na problemy młodych dorosłych w wejściu na rynek pracy powstał projekt „Jurajscy Zawodowcy”, który pomaga młodym zdobyć praktyczne umiejętności wymagane przez pracodawców. Wiele z umiejętności obecnie wymaganych na rynku pracy jest pomijana w procesie edukacji zawodowej, dynamicznie rozwijająca się technologia i zmieniające warunki pracy często wykraczają już poza standardową wiedzę objętą programem nauczania, wobec tego projekt zakłada szkolenia i doradztwo zawodowe dla uczniów, ale i również narzędzie zwiększające kompetencje nauczycieli.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij