Skip links

#InternetSafety Edukacyjne

Celem projektu była poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych. Inicjatywa miała na celu nauczyć mieszkańców województwa śląskiego jak bezpiecznie i świadomie korzystać z zasobów sieci. W dzisiejszych czasach jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju oszustwa w Internecie, dlatego stworzyliśmy inicjatywę, która miała na celu podnosić wiedzę ludzi, jak bezpiecznie korzystać z sieci.

Inicjatywa kierowana była do mieszkańców województwa śląskiego, pomiędzy 18 a 34 r.ż., ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół średnich powyżej 18 r.ż., studentów uczelni wyższych, słuchaczy szkół policealnych, centrów kształcenia zawodowego, szkół wieczorowych, szkół średnich zaocznych oraz osób NEET zarejestrowanych w urzędach pracy.

W ramach projektu podnieśliśmy kompetencje z zakresu bezpieczeństwa swoich aktywności w sieci, jak korzystać z ustawień prywatności w serwisach społecznościowych oraz jak korzystać z trybu prywatnego w przeglądarce internetowej. Uczestnicy dowiedzieli się również jak kształtować swój wizerunek w Internecie i jak rozpoznać zagrożenia wynikające z cyfrowego obiegu treści.

Termin realizacji

19.01.2020–18.01.2022

Liczba odbiorców

3200

Co nam się udało

Udało nam się zrealizować cykl warsztatów z mieszkańcami województwa śląskiego, gdzie uczestnicy podnieśli swoje kompetencje cyfrowe. W ramach projektu powstała strona internetowa, gdzie można było zgłosić chęć udziału w projekcie oraz znaleźć materiały z warsztatów. Stworzyliśmy podręcznik „Bezpieczny w sieci” dzięki czemu została poprawiona jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. Odbiorcy ostateczni nabyli umiejętności korzystania z e-usług publicznych, w tym założenia konta w ePUAP i profilu zaufanego oraz wykorzystania profilu zaufanego w zakresie możliwości zawiadamiania o możliwości popełnienia przestępstw internetowych z wykorzystaniem eusług publicznych.

3200
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
5000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
30
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

#InternetSafety to inicjatywa, która powstała z potrzeby zwiększenia świadomości cyfrowej młodych ludzi między 18 a 34 rokiem życia z terenu województwa śląskiego. Podczas naszej wieloletniej pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi zauważyliśmy, że pomimo bardzo wysokich umiejętności korzystania z Internetu przez osoby w tej grupie wiekowej, niska jest ich świadomość dotycząca cyberbezpieczeństwa. Na tej podstawie stworzyliśmy warsztat kształtujący umiejętność rozpoznawania cyber zagrożeń, zarządzania treściami publikowanymi w serwisach społecznościowych czy bezpiecznego kształtowania wizerunku w sieci, powstała seria filmów, cykl artykułów i podręcznik “Bezpieczny w sieci”.

#InternetSafety – program rozwoju kompetencji cyfrowych osób w wieku 18-34” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Numer projektu: POPC.03.01.00-00-0185/19-00.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij