Skip links

Instant.Job Poradnicze

Innowacja Społeczna Instant Job wraz z aplikację mobilną „instant.job”, została zaprojektowana i przetestowana w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji. Celem rozwiązania było kompleksowe uproszczenie i odformalizowanie procesu rekrutacji, tak aby jego złożoność nie stanowiła dodatkowej bariery do podjęcia pierwszej pracy.

Do grupy docelowej innowacji tj. odbiorców należały przede wszystkim młodzi ludzie w wieku 18-25 (licealiści, studenci, uczelni wyższych), nie posiadający stałej pracy a poszukujący chwilowego zatrudnienia. Rozwiązanie dedykowane było również dla młodzieży, która dotychczas nie pracowała, na co dzień posługuje się urządzeniami mobilnymi (smartphonami) i czuje się zblokowana przez zbyt sformalizowany proces rekrutacji.

Przeprowadziliśmy warsztaty z prawa pracy. Warsztaty dotyczyły najczęściej zawieranych umów. Nie rekomenduje się wobec tego omawiania szczególnych rodzajów umów. Stworzyliśmy aplikację mobilną „instant.job”.

Termin realizacji

01.12.2017–30.04.2018

Wartość projektu

65 000 zł

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

Udało nam się pokazać młodym ludziom, że proces rekrutacyjny wcale nie musi kojarzyć się z czymś złym. Tak naprawdę jest to ciekawe doświadczenie w życiu każdego człowieka, ponieważ ma możliwość sprawdzenia się.

100
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
950
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Niskie zainteresowanie pracą wśród młodzieży wynikające z przedłużonego okresu wejścia na rynek pracy (presja posiadania wyższego wykształcenia), przekłada się na kryzys tzw. „straconej generacji” – młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy nie znajdują miejsca na rynku pracy. Młodzież nie ma wyrobionego nawyku pracy, co wynika z wygody pozostawania na utrzymaniu rodziców, młodzi ludzie mają dobry start w dorosłe życie, zapewniony przez swoich rodziców.

Projekt realizowany był przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij