Skip links

Instant.Job Poradnicze

Innowacja Społeczna Instant Job wraz z aplikację mobilną „instant.job”, została zaprojektowana i przetestowana w ramach Wiosennego Inkubatora Innowacji. Celem rozwiązania było kompleksowe uproszczenie i odformalizowanie procesu rekrutacji, tak aby jego złożoność nie stanowiła dodatkowej bariery do podjęcia pierwszej pracy.

Do grupy docelowej innowacji tj. odbiorców należały przede wszystkim młodzi ludzie w wieku 18-25 (licealiści, studenci, uczelni wyższych), nie posiadający stałej pracy a poszukujący chwilowego zatrudnienia. Rozwiązanie dedykowane było również dla młodzieży, która dotychczas nie pracowała, na co dzień posługuje się urządzeniami mobilnymi (smartphonami) i czuje się zblokowana przez zbyt sformalizowany proces rekrutacji.

Przeprowadziliśmy warsztaty z prawa pracy. Warsztaty dotyczyły najczęściej zawieranych umów. Nie rekomenduje się wobec tego omawiania szczególnych rodzajów umów. Stworzyliśmy aplikację mobilną „instant.job”.

Termin realizacji

01.12.2017–30.04.2018

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

Udało nam się pokazać młodym ludziom, że proces rekrutacyjny wcale nie musi kojarzyć się z czymś złym. Tak naprawdę jest to ciekawe doświadczenie w życiu każdego człowieka, ponieważ ma możliwość sprawdzenia się.

100
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
950
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
6
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Niskie zainteresowanie pracą wśród młodzieży wynikające z przedłużonego okresu wejścia na rynek pracy (presja posiadania wyższego wykształcenia), przekłada się na kryzys tzw. „straconej generacji” – młodych, dobrze wykształconych ludzi, którzy nie znajdują miejsca na rynku pracy. Młodzież nie ma wyrobionego nawyku pracy, co wynika z wygody pozostawania na utrzymaniu rodziców, młodzi ludzie mają dobry start w dorosłe życie, zapewniony przez swoich rodziców.

Projekt realizowany był przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij