Skip links

Infrastruktura Kultury Kulturalne

Projekt „Infrastruktura kultury” był inicjatywą stworzenia nowoczesnego ośrodka kultury zajmującego się sztuką ludową Żywiecczyzny. Zmodernizowaliśmy budynek z 1937 roku na wspaniałe i funkcjonalne miejsce gdzie organizowane były „żywe lekcje kultury” dla gości z całej Polski, którzy bali udział w warsztatach prowadzonych przez lokalnych artystów.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane dla każdego kto chciałby zagłębić się w kulturę naszego regionu. Zajęcia i wydarzenia dostosowane były do każdej grupy wiekowej, dzięki modernizacji budynku nie zastały wykluczone z uczestnictwa w zajęciach także osoby ze szczególnymi potrzebami w tym osoby z niepełnosprawnościami.

W rezultacie wypełniliśmy luki w przestrzeni kulturalnej. W salach warsztatowych laboratorium odbywały się warsztaty rękodzielnicze, kucharskie, muzyczne i taneczne. Uczestnicy nauczyli się koronkarstwa, ludowych potraw z Beskidu Żywieckiego oraz bibułkarstwa. Mieli także możliwość doświadczyć kultury Żywiecczyzny, na żywo posłuchać muzykę ludową i opowieści mieszkańców o ich tradycjach i zwyczajach.

Termin realizacji

01.01.2022 - 31.12.2022

Wartość projektu

21 390,06 zł

Liczba odbiorców

50

Strona projektu

-

Co nam się udało

Laboratorium miało pełnić rolę miejsca spotkań na żywo z lokalną kulturą ludową Beskidu Żywieckiego. Była to forma otwarta na różnorodne formy edukacji kulturalnej. Obiekt miał na celu promocję lokalnych zakładów i artystów podczas spotkań organizowanych z grupami z całej Polski. Prowadząc żywe lekcje kultury uczestnikom zostały pokazane materiały multimedialne do pokazywania archiwalnych nagrań, zdjęć i utworów muzycznych.

50
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
10
ODBIORCÓW POŚREDNICH
12
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Projekt powstał ponieważ zauważyliśmy, że powoli zanika świadomość osób o lokalnej kulturze, dlatego chcemy wspólnie zaangażować nie tylko mieszkańców, ale ludzi z całej Polski  w uczestnictwie w warsztatach pogłębiających wiedzę o naszym regionie i tradycjach.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij