Skip links

Improve Yourself Międzynarodowe

Celem projektu była dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który uległ pogorszeniu w wyniku pandemii.

Razem z naszymi partnerami z Rumunii, Armenii i Włoch zbadaliśmy jak wygląda sytuacja młodych ludzi na rynku pracy w obliczu pandemii. Przeprowadziliśmy ankietę wśród młodych ludzi chcących rozpocząć życie zawodowe po studiach, aby dowiedzieć się jakie problemy napotykają podczas szukania pracy. Zapytaliśmy pracodawców jakich umiejętności oczekują od studenta startującego na rynku pracy.

Rezultatem realizacji działań było wspieranie integracji społecznej oraz zwiększanie zrozumienia międzykulturowego. Włączyliśmy się w walkę z bezrobociem wśród młodych Europejczyków, które było jednym z najważniejszych wyzwań dla Unii Europejskiej.  Podnieśliśmy poziom kluczowych kompetencji i umiejętności osób młodych, w tym osób o mniejszych szansach. Promowaliśmy udział w życiu demokratycznym Europy i rynku pracy oraz rozwinęliśmy dialog międzykulturowy.

Termin realizacji

1.03.2021–28.02.2022

Liczba odbiorców

28

Strona projektu

-

Co nam się udało

Uczestnicy w trakcie warsztatów stworzyli poradnik dla swoich rówieśników, który na zakończenie trwania projektu został przekształcony w mapę szans i zagrożeń zawierającą praktyczne wskazówki i doświadczenia uczestników jak poradzić sobie na post epidemicznym rynku pracy. Ponadto, uczestnicy nagrali również filmik, który był podsumowaniem działań realizowanych w trakcie wymiany. Film miał na celu podnieść morale młodych europejczyków i pokazać, że poprzez wspólne działanie i solidarność przejdziemy przez najgłębszy kryzys. Rezultaty warsztatów i dyskusji propagowali poprzez solidnie przygotowaną i zrealizowaną kampanię społeczną.

28
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
40
ODBIORCÓW POŚREDNICH
14
PRACOWNIKÓW
7
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 miała wpływ na każdą sferę naszego życia. Gospodarczy lockdown, który miał miejsce wraz z początkiem roku, wymógł zarówno na pracodawcach, jak i pracownikach konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości. Głównym celem projektu była dyskusja oraz wymiana dobrych praktyk dotyczących sposobów radzenia sobie młodych Europejczyków na obecnym rynku pracy, który dodatkowo uległ pogorszeniu w wyniku nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Młodzież podczas rozmów przygotowawczym, mających na celu przygotowanie założeń projektu, wskazywała, że pracodawcy doceniają doświadczenie i aktywność pozazawodową nowych pracowników. /Szczególnie dotyczy to młodych osób, które nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Projekt dofinansowany ze środków programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij