Skip links

Great Team Needs a Great Coach Międzynarodowe

Głównym celem projektu było osiągnięcie celów strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia “ET2020”, służących poprawie jakości i skuteczności kształcenia i szkolenia oraz realizacji koncepcji uczenia się przez całe życie i mobilności określonych w Europejskiej Karcie na Rzecz Jakości Mobilności.

Inicjatywa była kierowana do osób w wieku 28-35 pracujących z młodzieżą. W projekcie udział wzięli uczestnicy z Polski, Armenii, Hiszpanii, Bułgarii, Węgier i Cypru.

Produktem projektu były narzędzia coachingowe wdrażane w organizacjach uczestników. Po przeprowadzeniu okresu wdrażania narzędzi i przeprowadzeniu ewaluacji ex-post, powstały narzędzia, z których mogą skorzystać osoby pracujące z młodzieżą nie tylko z organizacji uczestniczących w projekcie, ale także z całej Europy.

Termin realizacji

01.01.2017–30.06.2017

Liczba odbiorców

30

Strona projektu

-

Co nam się udało

Stworzyliśmy narzędzia służące osobom pracującym z młodzieżą lepiej i efektywniej współpracować z młodymi ludźmi w ramach organizacji. Projekt był realizowany w ramach programu Erasmus+. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności komunikacyjnych i organizacyjnych, które pomocne były im przy pracy z młodzieżą.

10
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
10
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Pomysł na projekt zrodził się z naszych doświadczeń i współpracy z organizacjami młodzieżowymi z Polski i Europy. Zauważyliśmy, że w wielu organizacjach mimo lat doświadczeń w pracy z młodzieżą, brakuje usystematyzowanej wiedzy w zakresie coachingu młodzieży, uwzględniającej również kontekst wielokulturowy. Uznaliśmy, że warto zebrać nasze doświadczenia i usystematyzować w trakcie międzynarodowego seminarium.

Projekt został zrealizowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij