Skip links

Google dla Menadżerów Edukacyjne

Celem głównym projektu było zwiększenie poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach edukacyjnych, zawodowych i rekreacyjnych.

Inicjatywa kierowana była do osób powyżej 18 roku życia. Do osób pełnosprawnych, ale również naszą ofertę kierowaliśmy do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu przeszkoliliśmy organizacje pozarządowe z województwa śląskiego.

W ramach projektu prowadziliśmy szkolenia z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, szkolenia z wykorzystania narzędzi internetowych. Szkolenia z aktywizacji cyfrowej oraz szkolenia z pracy w chmurze i pracy zdalnej w zespole. Szkolenia organizacji pozarządowych z województwa śląskiego w obszarach zastosowania narzędzi Google. Wszyscy uczestnicy otrzymali  materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztatach.

Termin realizacji

01.01.2020–31.05.2022

Liczba odbiorców

1890

Strona projektu

-

Co nam się udało

Głównym efektem realizacji inicjatywy był rozwój kompetencji cyfrowych uczestników szkoleń umożliwiających ich wykorzystanie w obszarze edukacyjnym, zawodowym i hobbystycznym. Udzieliliśmy wsparcia w zakresie nabywania/rozwijania kompetencji cyfrowych uczestników. Przygotowaliśmy merytoryczne i metodyczne szkolenia, które były prowadzone przez trenerów z zakresu kompetencji cyfrowych. Udostępniliśmy komplet materiałów ze szkoleń oraz udostępniliśmy scenariusze szkoleń.

1890
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
2000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
15
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Inicjatywa „Google dla menadżera” powstała z uwagi, że wiele osób nie posiada kompetencji cyfrowych.  Korzystanie z Narzędzi Google jest darmowe i wiele możliwości, które ułatwiają kontrolowanie pracy w zespole, w łatwy sposób można uporządkować dokumenty oraz przeprowadzić szkolenia online.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij