Skip links

Gliwice OdNowa Poradnicze

Istotą projektu były działania promujące jawność finansów publicznych, transparentność życia publicznego, aktywność obywatelską i partycypację w procesach stanowienia prawa lokalnego. Wszystko w trosce o jakość demokracji i samorządności.

Działania skierowane były do mieszkańców Gliwic. Odbiorcą naszych działań są także władze miasta – staramy się być partnerem w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Gliwicach. Działaliśmy jako nieformalna grupa aktywistów chcących działać na rzecz jawności finansów publicznych, przejrzystości procesu podejmowania decyzji i procesu stanowienia prawa, ale także na rzecz jakości przestrzeni publicznej w Gliwicach. Działania rozpoczęliśmy od organizacji cyklu spotkań dla mieszkańców, podczas których mogli po prostu porozmawiać o mieście.

Zajmowaliśmy się przeprowadzaniem konsultacji społecznych, inwestycji miejskich, dostępem do informacji publicznej, monitorowaniem lokalnych mediów, pomocą prawną dla aktywistów realizujących działania strażnicze, wspieraniem świadomości obywatelskiej wśród mieszkańców Gliwic.

Termin realizacji

01.05.2020–31.12.2021

Liczba odbiorców

200

Strona projektu

gliwiceodnowa.pl

Co nam się udało

Przeanalizowaliśmy wydatki samorządu, stworzyliśmy infografiki, które w przystępny sposób wizualizowały sposób gospodarowania publicznymi środkami. W ramach projektu wypromowaliśmy społeczeństwo obywatelskie, aktywność obywatelską oraz partycypację w lokalnych procesach demokratycznych. W ramach projektu powstał portal obywatelski, którego zadaniem jest upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu – Gliwice OdNowa

200
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
20 000
ODBIORCÓW POŚREDNICH
25
PRACOWNIKÓW
10
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Jednym z naszych głównych działań było zabieganie o jawność i przejrzystość finansów publicznych w mieście. Od 2014 roku monitorujemy i analizujemy jakość informacji publikowanych w Biurze Informacji Publicznej miasta Gliwice. W wyniku tych działań odkryto, że Urząd Miasta nie publikuje informacji o umowach zawieranych z pominięciem procedury przetargowej, z tzw. “wolnej ręki”. Rodziło to sytuację, w której mieszkańcy nie mieli żadnej wiedzy o sposobie wydatkowania mln. zł rocznie z budżetu miasta. Rozpoczęliśmy kampanię na rzecz stworzenia i systematycznego publikowania Rejestru Umów przez UM Gliwice, zawierającego następujące informacje – z kim zawarto umowę, jaki był przedmiot i wartość umowy.

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij