Skip links

Creative at Home Międzynarodowe

Celem projektu było wypracowanie innowacyjnego modelu edukacji artystycznej online dla dorosłych chcących rozwijać swoją kreatywność, a w konsekwencji również swoją przedsiębiorczość oraz dla dorosłych należących do grup zagrożonych wykluczeniem tj. seniorów, niepełnosprawnych czy bezrobotnych, dla których dostęp do edukacji artystycznej również online przyczyni się do wzrostu m.in. ich poczucia własnej wartości i włączenia społecznego, z wykorzystaniem nowych technologii i narzędzi marketingowych.

Grupą docelową naszego projektu byli artyści-edukatorzy pozbawieni możliwości zarobkowania z powodu pandemii. Były to osoby, które nie boją się innowacji w swoim działaniu, które realizując swoje działania myślą szerzej, niż zakładają to podstawowe założenia wynikające z metod edukacji pozaformalnej, a które wcześniej nie dysponowały skutecznym narzędziem technologicznym do pracy z młodzieżą

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: osoby dorosłe, których kreatywność zostanie pobudzona i będzie prowadzić do wzrostu przedsiębiorczości i być może tworzenia docelowo miejsc pracy oraz osoby, które nie muszą pracować jednak pobudzenie ich kreatywności pozwoli na podniesienie poczucia ich wartości i będzie sprzyjało przeciwdziałaniu wykluczeniu np. seniorzy, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne i mało przedsiębiorcze w tym względzie. Inicjatywa odpowiadała na wyzwania stojące obecnie przed artystami-edukatorami chcącymi prowadzić działalność edukacyjną w sieci: jak prowadzić atrakcyjne i efektywne zajęcia artystyczne, jak skutecznie komercjalizować działania edukacyjne z zasadami ekonomii solidarnej, w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych odbiorców i jak promować swoje działania, jak dobrać odpowiedni sprzęt i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Realizacja

1.06.2021–31.05.2023

Liczba odbiorców

180

Strona projektu

creativitycluster.eu

Co nam się udało

Przeprowadziliśmy I międzynarodowe spotkanie partnerów w Gliwicach. W ramach projektu “Creative at home” odwiedzili nas nasi partnerzy z YouNet, Mosaic // Culture & Creativity, Beehive Blue, Pučko Otvoreno Učilište Čakovec!  Wraz z naszymi gośćmi integrowaliśmy się, poznawaliśmy projekt i pracowaliśmy nad naszą stroną internetową, oprócz tego omawialiśmy bardzo dokładnie poszczególne zadania i ustalaliśmy terminy kolejnych spotkań, webinarów i szkoleń. Dzięki naszej pracy będziemy mogli stworzyć stronę internetową skierowaną do artystów-edukatorów, którzy będą chcieli rozpocząć swoją działalność w sieci.

180
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
100
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
9
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Przedłużająca się epidemia COVID-19 w znacznym stopniu odbiła się na zdrowiu oraz życiu milionów osób na świecie, negatywnie wpłynęła na liczne sektory gospodarki, najbardziej zaś na sektor kulturalny w Europie. Kryzys naruszył stabilność finansową wielu instytucji kulturalnych oraz ich poczucie bezpieczeństwa i gwarancji najwyższej jakości oferowanych atrakcji artystycznych. W okresie pierwszego lockdownu instytucje kultury odnotowały średnio 80% spadków obrotów. Brak stacjonarnej publiczności, a tym samym wpływów ze sprzedaży biletów doprowadziły do faktycznego przerwania działalności większości instytucji kultury.

image_2023-02-02_18_47_34 kopia

Współfinansowano ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Beneficjent projektu: Fundacja Klaster Innowacji Społecznych, partnerzy: MOSAIC // Culture&Creativity (Grecja), YouNet (Włochy), Pučko otvoreno učilište Čakovec (Chorwacja), Blue Beehive (Hiszpania).

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij