Skip links

Authentic learning for intergenerational cooperationEdukacyjne

Projekt nasz kieruje się ideą integracji międzypokoleniowej i poprawy jakości życia w miastach województwa śląskiego, wykorzystując metodę edukacyjną autentisk læring, znanej z Norwegii. Poprzez zestawienie młodych osób i seniorów w grupach roboczych, projekt ten zamierza realizować lokalne inicjatywy, które adresują konkretne potrzeby społeczności. W ramach projektu, każda z grup międzypokoleniowych otrzyma wsparcie finansowe, edukacyjne i mentoringowe, by skutecznie planować i wdrażać swoje działania.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy 10 miast województwa śląskiego, zarówno młodzież (uczniowie i studenci) jak i seniorzy po 65. roku życia. Uczestnicy ci zostaną podzieleni na 20 grup międzypokoleniowych, każda licząca od 4 do 10 osób. Celem jest utrzymanie równowagi międzypokoleniowej, gdzie każda grupa składać się będzie z równego udziału młodzieży i seniorów.

Termin realizacji

01.06.2024 - 28.02.2025

Liczba odbiorców

120

Rezultaty

  1. Rozwój materiałów edukacyjnych – zbiór materiałów do warsztatów z praca zespołową, komunikacji międzypokoleniowej i design thinking.
  2. Serie szkoleń – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzone przez doświadczonych mentorów, w tym 350 godzin wsparcia.
  3. Lokalne inicjatywy – opracowanie i wdrożenie 20 projektów społecznych, które wpłyną pozytywnie na życie społeczne i gospodarcze miast.
  4. Publikacja podręcznika – opracowanie i dystrybucja podręcznika na temat integracji międzypokoleniowej, dostępnego w wersji papierowej i elektronicznej.

Wydatki realizowane w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij