Skip links

Asystent Osób Niepełnosprawnych Poradnicze

Projekt miał na celu wspomaganie trybu życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dzięki niemu osoby niepełnosprawne mogły uzyskać pomoc specjalisty w życiu codziennym. Niepełnosprawność stanowi odchylenie od normalnego poziomu funkcjonowania w trzech obszarach: biologicznym, indywidualnym i społecznym. Niepełnosprawność organizmu we wszystkich W każdym z obszarów trzech obszarach może przybierać różne formy.

Grupą docelową byli pełnoletni mieszkańcy gminy Zawiercie, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz umiarkowanym. Pomoc uzyskało 20 osób, w tym 14 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 6 osób posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach inicjatywy osoby niepełnosprawne uzyskają wsparcie usługi asystenta. Usługi asystenta polegały na wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsca przez uczestnika Programu (praca, dom, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, gabinety lekarskie itp.), pomoc w zakupach, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu dóbr kultury, wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Termin realizacji

01.04.2022-31.12.2022

Wartość projektu

286 314 zł

Liczba odbiorców

26

Strona projektu

-

Co nam się udało

Pomoc uzyskało 20 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W ramach inicjatywy stymulowaliśmy osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności. Umożliwiliśmy uczestnikom realizowanie niezależnego życia i przeciwdziałania dyskryminacji. Dzięki naszej inicjatywie osoby niepełnosprawne miały możliwość włączenia się do życia społecznego. Przy pomocy asystenta uczestnicy projektu mogli dostać się np. do placówek szkoleniowych bądź korzystać z dóbr kulturalnych kultury.

20
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
20
ODBIORCÓW POŚREDNICH
10
PRACOWNIKÓW
5
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Niepełnosprawność organizmu powoduje określone konsekwencje dla człowieka w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i społecznego. Mogą one przyjąć formę utrudnienia, ograniczenia lub uniemożliwienia funkcjonowania na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwagę jego wiek i płeć. Każda osoba niepełnosprawna ma takie same potrzeby życiowe jak osoba sprawna. Niepełnosprawność powoduje jednak szereg utrudnień, ograniczeń lub nawet uniemożliwień w normalnym funkcjonowaniu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Osoby niepełnosprawne mają więc różne dodatkowe potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Potrzeby te są na poziomie:  medycznym, psychologicznym, zawodowym, społecznym i socjalnym. Dla zaspokojenia tych dodatkowych potrzeb potrzebna jest rehabilitacja, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać warunki do samodzielnego i niezależnego funkcjonowania w swoim środowisku społecznym i zawodowym oraz uzyskania odpowiedniego rozwoju osobistego i odpowiedniej jakości życia.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego, realizowany ze współpracą MOPS Zawiercie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Zobacz
Przeciągnij