Skip links

Aktywni Plus Poradnicze

Celem projektu było zwiększenie kompetencji zawodowych i pomoc w wejściu na rynek pracy co najmniej 41 osób z niepełnosprawnościami, a także wychowanków pieczy zastępczej, w wieku aktywności zawodowej. Szeroki zakres szkoleń, staży oraz konsultacje z doradcą zawodowym miały pomóc uczestnikom w poszerzeniu swojego doświadczenia i umiejętności przydatnych w pracy.

Inicjatywa powstała z myślą o aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu zawierciańskiego z niepełnosprawnościami oraz wychowanków pieczy zastępczej. W ramach projektu osoby zainteresowane mogły wziąć udział w kursach zawodowych, skorzystały ze wsparcia doradcy zawodowego oraz odbyły staże zawodowe

Uczestnicy skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego oraz odbyli szkolenia zawodowe dobrane na podstawie ich indywidualnych ścieżek rozwoju, wypracowanych podczas doradztwa zawodowego. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby zagrożone wykluczeniem zdobyły nowe umiejętności i podniosły swoje kompetencje, zwiększając tym samym umiejętność samodzielnego poruszania się na rynku pracy oraz poprawiły swoją sytuację bytową.

Termin realizacji

do 28.02.2021

Liczba odbiorców

100

Strona projektu

-

Co nam się udało

W ramach projektu przeprowadziliśmy szkolenia: administracyjno-biurowe, obsługi kasy fiskalnej, kulinarne, stylizacji paznokci, AutoCAD, fotowoltaiki, wózka widłowego, baristyczne, renowacji mebli, grafiki komputerowej, operatora koparko-ładowarki, opiekuna osoby starszej, kadr i płac, dietetyki oraz masażysty. Dzięki inicjatywie “Aktywni+” 24 osoby odbyły staż zawodowy m.in. w drukarni, firmie fotowoltaicznej czy salonie kosmetycznym. Ponadto w ramach projektu przeprowadziliśmy analizę oraz badanie rynku pracy na terenie powiatu zawierciańskiego.

100
ODBIORCÓW BEZPOŚREDNICH
200
ODBIORCÓW POŚREDNICH
20
PRACOWNIKÓW
12
WOLONTARIUSZY

Obszar interwencji

Wejście na rynek pracy, a także funkcjonowanie w nim wymaga obecnie stałego rozwijania swoich umiejętności i poszerzania horyzontów, niestety jest to często wyjątkowo trudne. Inicjatywa Aktywni+ zwraca się do osób mogących odczuć szczególne trudności z tym zagadnieniem. Wobec tego stworzono specjalne pakiety szkoleń i konsultacji zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz będących w trudnej sytuacji.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pt.:”Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Śląśkiego na lata 2014-2020.

Inne Projekty

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij