Skip links

Zobacz nasze współprace

Działamy razem.

Każda organizacja i przedsiębiorstwo zrzeszona w Klastrze posiada swoją specjalizację. Wszystkie podmioty mają osobowość prawną, więcej o nich przeczytasz poniżej.

Spółdzielnia socjalna “Zielone Śląskie” powstała w 2014 roku, działa na terenie województwa śląskiego. Ma na celu rozwijanie aktywności proekologicznej, zgodnie z ideą Nowego Zielonego Ładu. Czynnie uczestniczy w prowadzeniu kilku projektów mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego, m.in. poprzez przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych. Jedna z tych inicjatyw to “Parkowa Kuźnia Wolontariatu”, w ramach której udało się zorganizować międzypokoleniowy “ekowolontariat” na terenie Parku Śląskiego. Należy wspomnieć również o projekcie “Ekologia Łączy Ludzi”, gdzie przy współpracy międzynarodowej, nawiązanej z norweskimi ekspertami w dziedzinie edukacji ekologicznej, jego uczestnicy mogli zgłębiać zagadnienia “Treterapii”, “Hageterapii”, czy też ideologii “ Friluftsliv” postulującej życie w bliskim związku z przyrodą.

Zajmuje się prowadzeniem ośrodka analitycznego. Jej nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju Europy Środkowo – Wschodniej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z państw obszaru Trójmorza (to 12 europejskich krajów skupionych wokół Bałtyku, Adriatyku i Morza Czarnego). NEF prowadzi kilka strategicznych projektów takich jak: Trójmorskie Centrum Dialogu, czy Three Seas Initiative (Inicjatywę Trójmorza). Redaguje portal neweurope.info, stanowiący forum do
przedstawiania własnej wizji polityki zagranicznej przez młodych, niezależnych dziennikarzy. W 2018 roku, w ramach NEF, swoją działalność rozpoczął również Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. W jego ramach organizowana jest Akademia Liderów Dyplomacji – służy ona przedstawieniu młodym i zaangażowanym ludziom uwarunkowań polityki krajowej i międzynarodowej.

Spółdzielnia Socjalna “Piast”

Przedsiębiorstwo społeczne, które cały swój dochód przeznacza na rehabilitację społeczną, zawodową, a także zdrowotną członków spółdzielni i innych osób wykluczonych. Spółdzielnia powstała dzięki projektowi z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającego na celu wsparcie sektora ekonomii społecznej. Jako podmiot ekonomii społecznej interesujemy się rynkiem pracy, szczególnie rynkiem pracy osób wykluczonych. Jego specyfika sprawia, że do jednej z najważniejszych potrzeb, które towarzyszą naszej działalności, jest poszukiwanie metod pracy i budowania zespołu współpracowników w oparciu o otwartość, tolerancję, wykorzystywanie potencjału angażujących się osób.

Jest to przedsiębiorstwo społeczne powołane przez Instytut Rozwoju Rynku Pracy w celu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami z terenu powiatu Zawierciańskiego. Łączymy swoje doświadczenia w ekonomii społecznej i pasję do marketingu w jednym formacie. Naszym celem jest stworzenie trwałej przestrzeni pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz dostarczanie usług reklamowych w skali lokalnej i regionalnej dla administracji publicznej i przedsiębiorców, przy współpracy instytucji rynku pracy, podmiotów reintegracyjnych oraz domów opieki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Skip to content
Zobacz
Przeciągnij