Dotacje na walkę z cyfrowym wykluczeniem

Dotacje na walkę z cyfrowym wykluczeniem

28.01.2021

Google uruchamia ImpactChallenge dla Polski. Celem projektu jest przeciwdziałanie pogłębianiu się różnic społecznych, wykluczeniu cyfrowemu, wspieranie inkluzywnego wzrostu gospodarczego oraz zwalczanie nienawiści i ekstremizmu oraz promowanie bezpieczeństwa dzieci w internecie i poza nim.

Realizacja działań ma na celu wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans i wzrostu cyfrowych kompetencji. Google chce wesprzeć inicjatywy, których celem jest odbudowa gospodarki, ale z naciskiem na inkluzywność społeczną oraz walkę z wykluczeniem.

  • Kto może złożyć wniosek?

Wnioski do 1 marca 2021 roku mogą złożyć wszystkie organizacje pozarządowe, podmioty komercyjne oraz instytucje akademickie z Polski.

  • Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 20.01.2021 r., do 01.03.2021 do godz. 23:59. 

  • Priorytety 2021

- zwalczanie nienawiści i ekstremizmu przez Europejskie organizacje pozarządowe,

- promowanie bezpieczeństwa dzieci w internecie i poza nim,

- kontynuacja zobowiązania Google wobec Polski oraz całej Europy Środkowo- Wschodniej poprzez wsparcie charytatywnych projektów, których celem jest rozwój edukacji cyfrowej oraz potencjału gospodarczego krajów regionu,

- ułatwienie młodym ludziom swobodnego funkcjonowania w cyfrowym świecie.

  • Przewidziany budżet

Na cały projekt zostało przeznaczone 2 mln euro. Organizacje pozarządowe, które zgłoszą się do programu mogą otrzymać dotacje w wysokości od 50 tys. do 250 tys. euro.

 

 Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami. Więcej informacji na temat inicjatywy Google.org Impact Challenge można znaleźć na stronie impactchallenge.withgoogle.com. Zobacz formularz aplikacji. 


wróć do listy