Poszukujemy prawnika do Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców

Poszukujemy prawnika do Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców

07.01.2021

Zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia Prawnik udzielający porad w ośrodkach i punktach nr 1/2021/FAMI z dnia 07.01.2021 w ramach projektu pt. „Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców w Katowicach z oddziałami terenowymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

  • PODMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi prawnika udzielającego porad w ośrodkach i punktach pomocy. Termin wykonania zamówienia 15.01.2021 - 31.12.2022. Usługa świadczona będzie zdalnie oraz stacjonarnie w punktach ośrodka wsparcia cudzoziemców w Katowicach, Gliwicach oraz Zawierciu. Czas świadczenia usług w godzinach pracy Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku. Liczba poszukiwanych pracowników: 2 osoby (1/1 etatu). Maksymalne całkowite wynagrodzenie: 4500 brutto (cena zawiera świadczenia na ubezpieczenie społeczne oraz podatek). 

 

  • KWALIFIKACJE ZAMAWIAJĄCEGO

Kwalifikacje wymagane:

- Wykształcenie wyższe prawnicze.

- Doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących cudzoziemców minimum rok. 

Kwalifikacje porządane:

- Znajomość języka obcego: rosyjskiego, angielskiego. 

 

  • SKŁADANIE OFERT

- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego (zał. nr 1); 
- Oferta musi być sporządzona w języku polskim;
- Oferta musi być czytelna; 
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2021 do godz. 23:59:59 w formie skanu pocztą elektroniczną na adres monika.olejarz@klaster.org.pl. 

Zamawiający odrzuci ofertę:

1) złożoną po terminie*;

2) złożoną przez wykonawcę niespełniającego kwalifikacji wymaganych*;

3) niezgodną z treścią zapytania ofertowego*; 

 

  • ZAŁĄCZNIKI

Ogłoszenie o zatrudnieniu 

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy


wróć do listy