GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

GoEconomy - program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych dotyczący ekonomizacji i rozwoju instytucjonalnego

Celem projektu jest wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych.

W ramach projektu zorganizujemy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych z 5 województw, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji.

 • Odbędą się dwa seminaria z udziałem przedstawicieli każdej z organizacji oraz jedna wizyta studyjna w siedzibie organizacji pozarządowej Spółdzielni Socjalnej.
 • Podczas seminariów przedstawiciele organizacji zdobędą wiedzę w zakresie teorii ekonomizacji trzeciego sektora, podniosą kompetencje biznesowe w zakresie analizy rynku, projektowania produktów, określania grupy docelowej dla swoich produktów i wprowadzania ich na rynek zbytu.
 • Organizacje będą pracować z mentorem (specjalistą w zakresie ekonomizacji trzeciego sektora), który będzie pracować z nimi nad opracowaniem modelu biznesowego.
 • Organizacje otrzymają wsparcie ekspertów z zakresu prawa, księgowości, którzy będą pomagać organizacjom przy poprawnym opracowaniu modelu biznesowego pod kątem formalnym.

W rezultacie projektu przedstawicieli organizacji podniosą kompetencje poprzez stworzenie 16 odmiennych modeli biznesowych i przygotowanie do ich wdrożenia. Organizacje rozpoczną prowadzenie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej w różnych formach:

 • 3 z nich założy spółdzielnie socjalne,
 • 3 - spółkę z o.o. non profit,
 • 5 - rozpocznie odpłatną działalność pożytku publicznego,
 • 5 - rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej.

Opublikujemy podręcznik zawierający scenariusze warsztatów oraz opracowane przez uczestników modele warsztatowe, które będą stanowić przykład ekonomizacji dla innych NGO.

Miejsce realizacji zadania

Miejsce realizacji zadania

 1. Tarnów,
 2. Opole,
 3. Katowice,
 4. Poznań,
 5. Zabrze, 
 6. Nysa,
 7. Warszawa, 
 8. Jaworzno,
 9. Kraków,
 10. Cieszyn,
 11. Żywiec,
 12. Gliwice,
 13. Sumina.

Działania przygotowawcze, seminaria oraz praca zdalna ekspertów będą realizowane w siedzibie Oferenta w Gliwicach. Konferencja odbędzie się w Katowicach. 

 

 • Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. 
 • Wartość projektu: 134 430,00 zł
 • Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Wróć do listy