Wsparcie szkoleniowe makroregionu południowego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

Wsparcie szkoleniowe makroregionu południowego - Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

13.07.2020

Trwa rekrutacja uczestników do realizowanego Projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

Uczestnikami szkolenia mogą być:

  • osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, 
  • przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna, 
  • osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własny rachunek.

Uczestnicy pochodzą z gmin (są zameldowani/mieszkają/prowadzą działalność) na terenie których mieszka mniej niż 5 tys. mieszkańców. Projekt jest realizowany na obszarze województwa: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego.

 

W ramach projektu odbędą się profesjonalne szkolenia:

  • Przygotowanie biznesplanu – 16 godzin
  • Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3– 16 godzin
  • Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 godzin
  • Współpraca publiczno- prywatna – 8 godzin

 

Każdy z uczestników otrzymuje pakiet materiałów promocyjno-informacyjnych, obejmujący: skrypt z zakresu ustawy o opiece na dziećmi do lat 3, zestaw prezentacji, notes, długopis, segregator. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu. Szkolenie odbędzie się w godzinach od 9:00 do 16:00.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: zlobki@zlobki-poludnie.pl

Aby zapisać się na szkolenie należy przesłać formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ


wróć do listy