FIO Lokalnie 2020

FIO Lokalnie 2020

09.01.2020

Zdobądź 5000 zł na swoją organizację!

Zapraszamy do udziału w programie dotacyjnym "FIO Lokalnie 2020" finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności. Nabór wniosków rozpocznie się 2 lutego i potrwa do 2 marca za pośrednictwem strony Witkac.pl. W konkursie mogą wziąć udział młode organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa śląskiego, obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób oraz patronackie organizacje pozarządowe. Na realizację projektów w konkursie mikro-grantowym, realizatorzy będą mieć czas do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie FIO Śląskie Lokalnie.


wróć do listy