Otrzymaliśmy Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności

Otrzymaliśmy Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności

19.12.2019

Znak jakości jest to certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy związane z zapewnieniem jak najwyższej jakości realizowanych projektów. 

Znak jakości uprawnia nas do pełnienia funkcji:
➡️ organizacji wspierającej, której rolą jest koordynowanie procesu związanego z wysyłaniem wolontariuszy na projekt za granicę, 
➡️ organizacji goszczącej wolontariuszy i stażystów z innych krajów w Polsce i angażowanie ich w codzienną działalność organizacji,
➡️ koordynatora pracy innych placówek goszczących wolontariuszy, zapewniając im pełne wsparcie przy realizacji projektów wolontariatu.

Dzięki współpracy z wolontariuszami organizacja może rozszerzać swoją działalność, podejmować nowe inicjatywy oraz wspierać młodych ludzi w ich indywidualnym rozwoju, dać im szansę na zdobycie doświadczenia i pracę w innej kulturze.

W nadchodzącym roku będziemy ubiegać się o przyjazd zagranicznych wolontariuszy oraz stażystów!


wróć do listy